የሙቀት መጨመር የኮሮና ስርጭት ይገታ ይሆን?

(ERF) ስለኮሮና ቫይረስ ከሚታወቀው ይልቅ የማይታወቀው ይበልጣል። ምክንያቱ ደግሞ ቫይረሱ አዲስ ስለሆነ ነው። ከተወሰኑ ወራት በሁዋላ ስለቫይረሱ ጠባይ ከሚታወ ዛሬ ከሚታወቀው በላይ ይታወቃል። ያን ጊዜ መድሃኒትም ሆነ ክትባት ለማዘጋጀት ከባድ እንደማይሆን ይገመታል። ኮሮናን በተመለከተ ብዙ ጥያቄዎች ይጠየቃሉ። ተደጋግመው ከሚቀርቡ ጥያቄዎች መካከል አንዱ፣ የአየር ጸባይ በኮሮና ስርጭት ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ የተመለከተ ነው። በአጠቃላይ ሲታይ ሁለት መላ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑